...
SKU: S2210045

Saladekom Amber (Pack 6 uds)

 22,40

Uitverkocht

Als u graag voor elk detail van uw huis zorgt en op de hoogte bent van producten die uw leven aangenamer maken, koopt dan Saladekom Amber 91 cl (Pack 6 uds) voor de beste prijs.

  • Kleur: Amber
  • Vermogen: 91 cl
  • Stuks: 6 Stuks
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.