...
Verzenden & Retour

Verzending en Verzendkosten

Verzendkosten Nederland.
Bij besteding binnen Nederland van minimaal € 100,00  is de verzending gratis.
Levertijd: 3-5 werkdagen. Wij doen ons best om uw product op tijd te leveren. Door omstandigheden kan uw bestelling vertraging oplopen. Helaas leveren wij niet aan landen buiten Nederland.

Om rekening mee te houden

1. Als plaats van levering geldt het adres dat jij als consument aan Smit & John kenbaar hebt gemaakt.

2. Smit & John zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt je hiervan uiterlijk 30 dagen nadat je de bestelling geplaatst hebt bericht. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Echter, je hebt dan geen recht op een schadevergoeding.

3. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan je als consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft je dus geen recht op schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding zoals genoemd bij punt 2) hierboven, zal Smit & John het bedrag dat je betaald hebt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Smit & John zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending van een vervangend artikel zijn voor rekening van Smit & John.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Smit & John tot het moment van bezorging aan het door jou als consument opgegeven adres of afhaalpunt.

Herroepen & Retourneren

Retourneren

Retourneren is alleen mogelijk als de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

Je hebt het recht je bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is (de producten moeten ongeopend en onbeschadigd zijn). Bij verbreking van de verzegeling is je bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht je gebruik maken van je herroepingsrecht, dan heb je na annulering nogmaals 14 dagen om je product retour te sturen. Je krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Alleen de kosten voor retour van je kantoor- of thuisadres naar Smit & John zijn voor eigen rekening.

Indien je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Smit & John geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht dien je ons retourformulier in te vullen en te sturen aan retour@smitenjohn.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van je retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Garantie

1. Smit & John staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Smit & John er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door Smit & John, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Smit & John schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van Smit & John komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

  • De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Contactgegevens

smitenjohn.nl
(Smit & John™ p/a Sombong Concepts)
Smit & John™
Van Oldenbarneveltstraat 22
6662 AT Elst (GLD)
info@smitenjohn.nl
T: 0651 127 159
KVK*: 09167505
Iban: NL55 ABNA 0531 7530 85
BTW: NL 161 314 545 B01

*) Smit & John™ is een bij de Kamer van Koophandel te Arnhem geregistreerde handelsnaam van Sombong Concepts.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.